Imtixon savollari

Informatika fanidan 9-sinf test savollari. 1 variant

 

 1. 57600 bit/s tezlik bilan axborot uzatadigan modem ikki saxifa matnni (3600 bayt)…vaqt ichida uzatildidi
 2. A) 1 minut B) 2 sekund Q) 1 sekund D) 1 kun
 3. Modem — bu … uchun mo’ljallangan qurilma
 4. axborotni chop etish
 5. axborotni saqlash
 6. axborotni shu vaqtda qayta ishlash
 7. axborotni telefon kanallari orqali uzatish
 8. Axborot uzatish tezligi 57600 bit/s bo’lgan modem 0.5 sek. da quyidagilardan
  qaysinisini uzata oladi?
 9. A) ikki saxifa main (3600 bayt)
 10. rasm (36 Kbayt)
 11. audiofayl (360 Kbayt)
 12. D) videofayi (3,6 Mbayt)
 13. Qiymati faqat bitta bdgidan iborat bo’Iishi mumkin bo’lgan o’zgaruvchilar
  Paskalning qaysi hiztnatchi so’zi yordamida tavsiflanadi?
 14. A) char B) string C) integer D) real
 15. Qiymati faqat butun sondan iborat bo’lishi mumkin bo’lgan o’zgaruvchilar

Paskalning qaysi hizmatchl so’zi yordamida tavsiflanadi?

 1. A) char B) stringC) integer D) real
 2. Paskalning «char» hizmatchi so’zi orqali qanday tipli o’zgaruvchilar tavsiflanadi?
 3. A) belgiii B) satrli C) butun sonli D) xaqiqiy sonli

7.Paskalning «string» hizmatchi so’zi orqali qanday tipli o’zgaruvchilar tavsiflanadi?

 1. A) belgiii fi) satrli C) butun sonli D) xaqiqiy sonli

8  Paskalning «integer» hizmatchi so’zi orqali qanday tipli o’zgaruvchilar
tavsiflanadi?

 1. A) belgiii B) satrli C) butun sonli D) xaqiqiy sonli

9.Paskalning «real» hizmatchi so’zi orqali qanday tipli o’zgaruvchilar tavsiflanadi?

 1. A) belgiii B) satrli C) butun sonli D) xaqiqiy sonli

 

 1. Paskalda dasturning asosiy qismini boshlash uchun qaysi hizmatchi so’zdan
  foydalaniladi?
 2. A) var B)begin C) end D) uses
 3. Paskalda dasturni yakunlash uchun qay$i hizmatchi so’zdan foydalaniladi?
 4. A) var B) begin Ciend D) uses
 5. Paskalda biror moduldan foydalanish uchun qaysi hizmatchi so’zdan foydalanila
 6. A) var B) begin C) end Q) uses

i.

 1. Qaysi javobda butun qiymatli a o’zgaruvchi to’g’ri tavsiflangan?
 2. A) var a-integer; B) var a:Char; Q var a:integer; D) var a:string;
 3. Qaysi javobda belgiii a o’zgaruvchi to’g’ri tavsiflangan?
 4. A) var a=char; B) var a:char; C) var a:integer; D) var a:string;
 5. Qaysi javobda satrli a o’zgaruvchi to’g’ri tavsiflangan? —
 6. A) ver a:integer; B) var a:char; C) begin a:string; D) var a:string;
 7. Qaysi javobda xaqiqiy sonli a o’zgaruvchi to’g’ri tavsiflangan?

A)var  a=real;                      B)var a:char;                       C) var a:integer; D)var a:real;

 1. Quyidagi algebraik ifoda Paskalda qanday yoziladi?

5 + 7:4:20

 1. A) 5+7/4 :20 B)(5+7)/4:20 C)5*7/4/20     D) 5+(7/4) /20

19 EXCEL da formulalar qanday belgi bilan yoziladi

 

 1. A) = B) sum        c)   exp      d) Max

 

20 Htmld a  tayolangan Hujjat qanday kengaytmada faylida  saqlanadi’

 

 1. a) . dos    b)    .xls    c)  html       d )   .html